SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/022 | 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

Intézmény logo

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolánk története

Történet

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1911. április 22-én 18935. szám alatt kelt leiratában tudatta a képviselőtestülettel, hogy Mezőkövesden a Katolikus Tanulmányi Alap terhére főgimnáziumot létesít.

1911. szeptember 14-én a községi képviselőtestület ünnepélyes díszközgyűlést tartott. Ez volt egyúttal az iskola és az első tanév megnyitása, ekkor tartotta meg Bayer Róbert első tanévének megnyitó beszédét. Ebben vázolta az új iskola célkitűzéseit: „A gimnáziumok feladata, hogy az ifjúságot magasabb általános műveltséghez juttassa, és a felsőbb tudományos képzésre előkészítse.  Akik azt hangoztatják, hogy a gimnázium nem nevel a gyakorlati életnek, azok olyat várnak el a gimnáziumtól, ami ennek nem kitűzött feladata, de megadja azt az általános műveltséget, amely szükséges ahhoz, hogy az ember bárminő, akár gyakorlati életpályán nehézség nélkül megállja a helyét. Bár sok tekintetben reformra szorul, azért fő vonásaiban mégis olyan az, hogy a modern kultúra fő ereje benne tükröződik.”
Az iskola épületének terveit Jakab Árpád műépítész az 1912-13. tanév folyamán elkészítette.
Az 1914-15-ös tanév elején kellett volna az új épületet elfoglalni, de ideiglenesen kórházzá alakították.

Hamarosan megnyílt a Konviktus is, mely a vidéki tanulók elhelyezését biztosította, s a 2. szintet foglalta el.
1948. június 30-án zajlott le az iskolában az államosítás. Dr. Papp Zoltán az addigi igazgató a vallásos falusi környezetre való tekintettel javasolta, hogy az iskola neve maradjon Szent László Gimnázium. Felterjesztését a tanügyi igazgatóság jóváhagyta, de a következő tanévtől az iskola neve Állami I. László Gimnázium lett.

A tanulói létszám folyamatosan növekedett, egyre zsúfoltabbá vált az épület.
Ezt a gondot oldotta meg, hogy 1969-ben új épületbe költözött a kollégium.
1970-75 között jelentős felújítási munka zajlott. A Kápolna helyén 4 tantermet alakítottak ki, szaktantermeket hoztak létre, amelyek ma is egy-egy tudományterület fő oktatási központjai. Korszerűsítették a fűtésrendszert. Megszűnt az igazgatói lakás, irodák, tanári szobák lettek helyette

Az iskola hivatalos megnevezésében a Szent László név a rendszerváltozás óta szerepel ismét.

2013-16 között a KLIK fenntartásában működött, majd 2016. augusztus 1-jét követően a Miskolci Szakképzési Centrum tagintézménye.

A Kollégium önálló intézményként Földes Ferenc nevét viselte, majd az első igazgató, Bayer Róbert nevét vette fel. 2017. július 1-től megszűnt önállósága, a Gimnáziumhoz tartozik.

Szép környezetben, a városközponthoz közel fekszik. Jó elhelyezkedésének köszönhetően, könnyen megközelíthető gépkocsival és autóbusszal egyaránt.

 


A képzési struktúra tekintetében a  legnagyobb szervezeti változás az 1970/71-es évben következett be az iskola életében: 1-1 osztállyal pénzügyi ügyviteli, valamint gyors- és gépíró általános ügyviteli tagozatú közgazdasági szakközépiskolai osztályokat indítottak.
A változások sora nem ért véget napjainkig sem. A gimnáziumi képzésben a szülői elvárásokhoz jobban igazodva – reál - általános négy évfolyamos képzés mellett 2005-tõl nyelvi elő-
készítő osztály - 5 évfolyamos – is működik, ill. 2013/14-es tanévben hatosztályos képzés is elindult.
A szakközépiskolai képzésben több változás is lezajlott. A pénzügyi ügyintéző
 ágazat mellett az igazgatásügyviteli ágazat előbb gyors-gépíró, idegen nyelvi levelező, majd menedzsertitkári képzés bevezetésére került sor.

2008-tól indult el a rendészeti képzés.

Jelenleg 3 gimnáziumi osztály mellett 2 szakgimnáziumi osztály működik. A szakképzés átalakulásának következtében technikumi képzés indul el a 2020/21-es tanévben Rendészet és közszolgált, valamint Gazdálkodás és menedzsment ágazatokban. Az érettségi utáni szakképzésben is szeretnénk lehetőséget biztosítani az itt végzett tanulóknak.  

A felnőttoktatás területén a személyi- és tárgyi feltételekhez  igazodva kínálunk képzési programokat.

A felnőttképzésben lehetőség szerint igyekszünk bekapcsolódni.

Képzési kínálatunkban meghatározó, hogy kisvárosi iskolaként kell olyan lehetőségeket kínálni, amely az itt vagy a környéken élő tanulók, szülők számára vonzóa. Eger és Miskolc elszívó hatása komolyan érvényesül.  Ez indokolta azt is, hogy a városi sportegyesületekkel (Zsóry, MKC) olyan együttműködést alakítsunk ki, amelyek segítik, hogy a tanulók versenyszerűen sportoljanak, és tanulmányi kötelezettségüknek is eleget tudjanak tenni képességeik szerint.

Nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, 2014 óta Akkreditált Kiváló Tehetségpont az iskolánk. A felzárkóztatásban a Kollégium is komoly munkát vállal.

Rendszeresen pályázunk a különböző lehetőségekre (Commenius, ERASMUS+, Nemzeti Tehetségprogram, Határtalanul) , diákjaink már harmadik éve vesznek részt a tutori programban is. Jó együttműködést alakítottunk ki az Eszterházy Károly Egyetem , és a Miskolci Egyetem  programjaival is.

Tanítási gyakorlatra fogadunk hallgatókat.

A gazdálkodó szervezetekkel elsősorban a nyári szakmai gyakorlatok révén van együttműködés.
A tárgyi feltételeket tekintve is sok változást figyelhetünk meg.
1993-ban új tornateremmel bővült az épület, majd a korábbi ebédlő helyén- az alagsorban- az Önkormányzat finanszírozásával egy tánc- és önvédelem oktatásra alkalmas  termet is sikerült kialakítani. Ma már öt,  számítógéppel felszerelt terem, taniroda áll a képzés szolgálatában.

Megújult az iskola sportudvara is. ( műfüves és rekortán pálya)

1999-tõl elkezdődött az ablakok cseréje, melyet az Önkormányzat -pályázatok útján- energetikai beruházással kiegészítve valósított meg.

A Kollégium épületéhez kapcsolva megépült a Városi Tanuszoda.

Egy német és egy osztrák iskolával  már évek óta rendszeres, jó kapcsolatot ápolunk. Az angol nyelvi munkaközösség kétévente Angliába szervez egyhetes utazást, nyelvgyakorlás céljából.  A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceummal és a  Református Kollégiummal is rendszeres a kapcsolat.

Hagyomány nálunk az iskolai alapítványi bál megrendezése. Gólya-túra a 7. osztályosoknak, Gólyaatlétika a 9. évfolyamon ,a  10. osztályban kerül megrendezésre a Nemzetek Kultúrája, a 11. évfolyam a Diákönkormányzati Nap szervezésében vesz részt, a végzősök pedig a Szalagavatóra készülnek.

A kisvárosi lét azt is jelenti, hogy aktív szerepet vállalunk a Város kulturális életében.

Diákjaink rendszeres közreműködői a városi ünnepségeknek, különböző programoknak (adventi műsor, szónokverseny, az egyházközség által szervezett pályázatok stb.) A nemzeti összetartozás napján mi szervezzük a városi megemlékezést.

1971 óta szervezzük a Megyei matematikaversenyt (Hancsók Kálmán nevét viseli 2011-től), ahol a megyei intézményeken túl Kézdivásárhely két középiskolája  diákjai is részt vesznek.

A Centrum más szakgimnáziumaihoz hasonló a tanulói összetételünk, de azáltal, hogy a képzésünkben a gimnáziumi képzés is megjelenik, s más a közvetlen környezet, ki is egészítjük , s inspiráljuk egymás munkáját. Már korábban is volt rá példa, hogy tanulóink különböző versenyeken mérték össze tudásukat.

A szakmai programok pedig a tanárok számára a tudásmegosztás, pedagógiai- módszertani megújulás lehetőségeit biztosítják.


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.

Telefon: +36 49 500 033

E-mail: szlgimi@t-online.hu

OM azonosító: 203060/022

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum