Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Vizsgák - Tanulmány alatti vizsga

Ágazati alapvizsga

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 255.§-a alapján az ágazati alapvizsga lebonyolítására a tanulmányok alatti vizsga szabályait kell alkalmazni.

Az ágazati alapvizsga általános leírása ›››

Intézményünkben a következő ágazatok oktatása és vizsgáztatása zajlik:

Ágazat kódja és megnevezése

Lehetséges szakmai kimenet(ek)

Az ágazatra/szakmára vonatkozó képzési és kimeneti követelmény

Ágazati alapvizsga részei, értékelése

09. Gazdálkodás és menedzsment

Pénzügy-számviteli ügyintéző

KKK›››

09›››

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

KKK›››

15. Közlekedés és szállítmányozás

Logisztikai technikus

KKK›››

15›››

18. Rendészet és közszolgálat

Közszolgálati technikus

KKK›››

18›››

20. Sport

Sportedző (ágazat megjelölésével) - sportszervező

KKK›››

20›››

22. Szociális

Kisgyermekgondozó, -nevelő

KKK›››

22›››

 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

KKK›››

 

A tanulmányok alatt szervezett vizsgák szabályai

(részletes tartalmi szabályozás a Szakmai Programban található)

A vizsgaszabályzat hatálya

 • kiterjed az intézmény azon tanulóira, aki(t)
 • osztályozóvizsgára jelentkezik,
 • a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasított,
 • a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasított,
 • kiterjed azokra a diákokra, akik más intézmény tanulójaként átvételüket kérik az intézménybe, s ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsgát ír elő,
 • kiterjed az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

A tanulmányok alatti vizsga letehető:

 • iskolában
 • független vizsgabizottság előtt.

 

A tanulmányok alatti vizsga nyilvános, amelyet a tanuló/szülő kérésére korlátozni lehet. A szülői szervezet, a diákönkormányzat írásban jelenti be a vizsgán való részvételi szándékát a vizsgát megelőző napig.

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei:

A vizsgatárgyak részeit és a minősítés szabályait a csatolt táblázatok tartalmazzák, az egyes tantárgyak követelményeit a helyi tanterv évfolyamokra lebontott követelményei tartalmazzák.

Közismereti tárgyak vizsgarészei és a minősítés.pdf

Szakmai tárgyak vizsgarészei és a minősítés.pdf

 

A vizsga menete

A vizsga menete.pdf

Szabálytalanság kezelése, független vizsgabizottság

Szabálytalanságok kezelése, független vizsgabizottság.pdf

A tanulmányok alatti vizsgák időpontja

 • javító vizsga augusztus 15 – 31-ig tartó időszakban tehető le,
 • különbözeti és beszámoltató vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot ki kell jelölni,
 • az iskola osztályozó vizsgát a tanítási év során bármikor szervezhet,
 • iskolánkban különbözeti, beszámoltató és osztályozó vizsgát a félévi vizsgaidőszakban a félév zárását követő két héten belül, a tanév végén az év lezárását megelőző két héten belül szervezünk,
 • az iskolában tartott tanulmányok alatti vizsga esetén az igazgató, a független vizsgabizottság esetén a vizsgáztatásra kijelölt intézmény vezetője engedélyezheti, hogy a tanuló a fent meghatározott időponttól eltérő időben tegyen vizsgát.