Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Szakmai gyakorlat

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI NYÁRI GYAKORLAT

 

Összefüggő szakmai nyári gyakorlatot iskolánkban a szakgimnáziumban tanuló diákok közül az ügyvitel és a rendészet szakmacsoportban tanulóknak illetve a szakképző évfolyamon tanulóknak kell teljesíteniük. Így a tanulók a gyakorlat során az évközben megtanult elméleti tudást a gyakorlatban tudják hasznosítani, lehetőségük van belelátni egy-egy munkafolyamatba valamint tapasztalatot szerezhetnek a gyakorlatvezető irányítása mellett.

A gyakorlat menetét az iskola részéről a gyakorlati oktatásvezető koordinálja, aki részletesen tájékoztatja a tanulókat a gyakorlat időtartamáról, feltételeiről, dokumentumairól, kapcsolatot tart a gyakorlati helyekkel, mentorokkal, a Szakképzési Centrummal és a BOKIK-kal.

Az összefüggő szakmai nyári gyakorlat teljesítése kötelező, ez feltétele a következő évfolyamba lépésnek. A gyakorlat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a tanuló az előírt óraszámot a kijelölt gyakorlati helyen maradéktalanul teljesítette, feladatát az előírt módon elvégezte, dokumentumait folyamatosan vezette.

A tanuló gyakorlati naplót vezet a gyakorlat során, melyben minden nap az aznapi munkatevékenységet bevezeti és a gyakorlatvezető ezt aláírásával igazolja. A gyakorlati naplót a tanuló tanévkezdéskor leadja a gyakorlati oktatásvezetőnek, aki átnézi majd hitelesíti azt.

18 év alatti tanulóknak napi 7 órát, 18 év felettieknek napi 8 óra munkát kell végezniük.

A gyakorlat végeztével a tanuló gyakorlati munkájáról a munkáltató igazolást állít ki.

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI NYÁRI GYAKORLAT ÓRASZÁMAI 2019/2020.

 

10.D

közszolgálati ügyintéző

70 óra

11.D

közszolgálati ügyintéző

140 óra

11.E

irodai titkár

140 óra

1/13.

logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

160 óra

 

 

Mezőkövesd, 2019.

 

Fügedi Dóra

gyakorlati oktatásvezető