Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Ösztöndíj

Általános ismertető

 

2020. január 1-én hatályba lépett a 2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről, amely alapján a szakképzésbe belépő tanulók 2020. szeptember 1-én kezdődő tanévben már az új jogi szabályozás alapján kezdik meg tanulmányaikat.

Ösztöndíj rendszert vezettek be a szakképzésbe belépő tanulók számára, ennek alapján a tanulók már az ágazati alapoktatás során ösztöndíjat kapnak. A szakirányú oktatás során, amennyiben nem duális képzésben vesz részt a tanuló, tanulmányi átlaga alapján jogosult az ösztöndíj kifizetésre. Pályakezdési juttatásra is jogosulttá válnak a pályakezdő tanulók, az első szakma megszerzését követően. Rászorultsági támogatást is kaphatnak a diákok, amelyet meg kell pályázni, nem automatikusan jár. Feltételei a hátrányos helyzet vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülés, valamint a tanuló tanulmányi átlagának 3,5 felett kell lennie.

Az alábbi táblázatból kiolvasható az új ösztöndíjrendszer főbb jellemzői technikumban.

Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege,

amely 2020. január 1-től 161.000 Ft

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS

(9-10. évfolyam) havonta

alap %-a

összege 2020-ban

5 %

8.050 Ft

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

(havonta nem duális képzés esetén)

tanulmányi átlag

alap %-a

összege 2020-ban

2,00 -2,99

5 %

8.050 Ft

3,00 -3,99

15 %

24.150 Ft

4,00 -4,49

25 %

40.250 Ft

4,49 <

35 %

56.350 Ft

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS HAVONTA*

tanulmányi átlag

3,5 <

Forrás: https://fmkik.hu/osztondijak

Az ösztöndíjak folyósítása az e-kréta rendszeren keresztül történik, fontos a szülők, gondviselők pontos adatkitöltése (számlavezető pénzintézet, pénzforgalmi jelzőszám).

*A támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

a) hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kevezményben részesül, és

b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

A támogatás mértéke a támogatás alapjának 20 %-a. A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján (www.nive.hu) teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.