Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Közösségi szolgálat

 

Közösségi szolgálat

 

Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január 01. után kezdik meg érettségi vizsgájukat, rendelkezniük kell az ötven óra közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolással, mely az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele. Az 50 órát lehet több projekt keretében, akár több év alatt teljesíteni.

 

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei

a)      egészségügyi;

b)      szociális és jótékonysági;

c)       oktatási;

d)      kulturális és közösségi;

e)      környezet- és természetvédelemi;

f)       polgári és katasztrófavédelmi;

g)      közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

 

A közösségi szolgálat dokumentálása

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

A tanuló a jelentkezési lapot kitöltve átadja az osztályfőnökének. A jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát.

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásával az iskola és a felek együttműködési megállapodást kötnek, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A tanuló a teljesített órákat rögzítteti a szolgálati helyen az erre illetékes személlyel a közösségi naplóban.

Az osztályfőnök rendszeres időközökben, az osztálynaplóban és a törzslapon rögzíti a közösségi szolgálat teljesítését.

Az iskola igazgatója a közösségi szolgálat befejeztével, annak mindösszesen 50 órányi teljesítéséről, igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.