Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Középfokú beiskolázás

Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum

felvételi tájékoztatója a 2020/2021 tanévre

OM azonosító: 203060

 

Intézmény 

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum   

Telefonszám: +36/49 500-033

E-mail : titkarsag_mezokovesd@miskolci-szc.hu

Honlap: www.szlgimi.hu 

Igazgató neve:  Juhász Jánosné

Pályaválasztási felelős neve:  Rigó Attiláné

E-mail címe: palyaorientacio_mezokovesd@miskolci-szc.hu

 

Képzési kínálat

TECHNIKUM

5 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód   

  Gazdálkodás és menedzsment

0091

  Rendészet és közszolgálat

0092

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Gazdálkodás és menedzsment:

 •  Pénzügyi-számviteli ügyintéző   (0091)
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  (0091)

Rendészet és közszolgálat:

 • Közszolgálati technikus  (0092)

 

Gimnázium

Képzés típusa

Évfolyam

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

  4 évfolyam általános

4 évfolyam

0093

  4 évfolyamos humán

4 évfolyam

0094

  Nyelvi előkészítő osztály

5 évfolyam

0095

  6 évfolyamos

6 évfolyam

0096

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

 

A Nyelvi előkészítő osztály esetén:

 a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje:           2020.12.04.

A központi írásbeli vizsga időpontja:                                            2021.01.23. 10:00    

Pótló írásbeli időpont:                                                                    2021.01.28. 14:00

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:                                                2021.03.4-5-6.

 

Rendészet és közszolgálat ágazat esetén:

a foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat időpontja:   2021.03.06

pályaalkalmassági vizsgálat időpontja:                                        2021.03.06

 

A felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja, szabályai:

 

 • a tanulmányi területen megjelöltek szerint szerzett pontszámok:

hozott pontszámok: 5., 6., 7. év végi és 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem

6 évfolyamos képzésben: 5. év végi, 6. félévi eredmények

 • azonos pontszám esetén, a hátrányos helyzetű, lakóhelye az adott településen van,

végül speciális szabályként a tanuló testvére intézményünk tanulója.

 

A teljesítmények értékelésének módja és figyelembevételének arányai

 

Nyelvi előkészítő:

-  50% - írásbeli (100 pont) + 25% - szóbeli (50 pont) + 25% - hozott pontok (50 pont)

 

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

 • Pénzügyiszámviteli ügyintéző   (0091)

A tanulók  a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő ismereteket sajátítanak el: könyvelési feladatok, számítógépes programok használata, nyilvántartások vezetése stb. A technikusi szintű szakképzettség megszerzését követően gazdasági területen tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban. Ösztöndíj, mely a tanulmányi eredménytől is függ a későbbiek során. Szakköri formában lehetőség a Kadet programba való bekapcsolódásra.

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  (0091)

A tanulók  a vállalkozások ügyviteli feladatainak végrehajtása mellett ismereteket szereznek számviteli és pénzügyi területen is. Az ügyfelekkel, munkatársakkal való kapcsolattartás mellett rendezvények és megbeszélések szervezését is elláthatják. A technikusi szintű szakképzettség birtokában ügyintézőként tudnak elhelyezkedni, vagy tovább tanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban. . Ösztöndíj, mely a tanulmányi eredménytől is függ a későbbiek során. Szakköri formában lehetőség a Kadet programba való bekapcsolódásra.

 • Közszolgálati technikus  (0092)

A tanulók a közigazgatás, illetve a rendészet választható szakirányoknak megfelelően megismerik a közszolgálati életpálya jellemzőit. A gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem- tűzoltóság, a rendőrség, illetve a kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel. . Ösztöndíj, mely a tanulmányi eredménytől is függ a későbbiek során. Szakköri formában lehetőség a Kadet programba való bekapcsolódásra.

 • 4 évfolyam általános (0093)

Emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból, emelt óraszám informatika, matematika tantárgyakból.

 • 4 évfolyamos humán (0094)

Emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból, emelt óraszám történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.

 • Nyelvi előkészítő osztály (0095)

Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, spanyol nyelv tantárgyakból.

 • 6 évfolyamos (0096)

Emelt szintű oktatás angol nyelv, német nyelv tantárgyakból, emelt óraszám természettudomány tantárgyakból.

A gimnáziumi tanulók a 11. évfolyamtól fakultáció keretében bekapcsolódhatnak a Kadet programba.

Kollégiumi férőhely igényelhető mindkét képzési típus esetén.
 

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

Technikumi osztályokban:

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző   (0091) – angol vagy német
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  (0091) – angol vagy német
 • Közszolgálati technikus  (0092) – angol vagy német

Gimnáziumi osztályokban oktatott első idegen nyelv:

 • 4 évfolyam általános (0093): angol vagy német
 • 4 évfolyamos humán (0094): angol vagy német
 • Nyelvi előkészítő osztály (0095): angol
 • 6 évfolyamos (0096): angol vagy német

Gimnáziumi osztályokban oktatott második idegen nyelv:

 • 4 évfolyam általános (0093): angol, német, orosz, spanyol
 • 4 évfolyamos humán (0094): angol, német, orosz, spanyol
 • Nyelvi előkészítő osztály (0095): német, spanyol
 • 6 évfolyamos (0096): angol, német, orosz, spanyol

 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző   (0091)

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  (0091)

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 • Közszolgálati technikus  (0092)

A tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 • 4 évfolyam általános (0093),

           4 évfolyamos humán (0094),

           Nyelvi előkészítő osztály (0095),

           6 évfolyamos (0096)

A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

 

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző   (0091)

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  (0091)

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

 • Közszolgálati technikus  (0092)

Felvétel a tanulmányi eredmények valamint foglalkozásegészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági vizsgálat alapján.

 • 4 évfolyam általános (0093),

           4 évfolyamos humán (0094)

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

 • Nyelvi előkészítő osztály (0095)

Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján.

A szóbeli felvételi követelményei:

 • az elbeszélgetés motivációs beszélgetés, magyar nyelven.

Témakörök: 1. Appearance,

                    2. Pets,

                    3. At the doctor’s,

                    4. Family,

                    5. Holiday,

                    6. House, 

                    7. London,

                    8. School,

                    9. Sport,

                  10. Weather – Seasons – Clothes

 • 6 évfolyamos (0096)

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 

Nyílt nap online formában:

                                                              2020. november 12.

                                                             2020. november 19.

                                                             2020. november 26.

                                                             2020. december 03. – 6 évfolyamos képzés

Telefon: 49-500-033

E-mail: szlgimi@t-online.hu

http://www.szlgimi.hu/

https://www.facebook.com/Szent-L%C3%A1szl%C3%B3-Gimn%C3%A1zium-456407297740182/

 

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége: 

https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

Karriertervező kiadványunk elérhető honlapunkon: 

https://www.miskolci-szc.hu/