Nyitvatartási idő

H - P: 6:00 - 20:00

Ügyfélfogadási idő

H - P: 8:00 - 15:00 

INGYENES nyelvi képzések

SZENT LÁSZLÓ ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

adószáma, amire az SZJA 1 %-a utalható:

18516108-1-05

Bsz: 11734107-20122188


 Nagy Lajos Alapítvány

Adószám: 18430512-1-05

 

Fogadóóra időpontok

1626982
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
739
1088
1827
1614540
44157
50955
1626982

Felnőttoktatásról röviden

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeként a 2016/2017-es tanévtől gimnáziumi és szakgimnáziumi képzés mellett, felnőttoktatást is folytat. Felnőttoktatásra azok jelentkezhetnek, akik a 16. életévüket betöltötték, de 25 év felett –rendelet szerint- a tanulmányok folytatására csak ebben a képzési formában van lehetőség. Az a jelentkező, aki egy vagy két szakmával rendelkezik, választhatja a felnőttképzést, de akinek ez lesz a második szakmája, csak ebben a formában tanulhat. Az is tanulhat felnőttoktatásban, aki a harmadik szakmáját szeretné megszerezni, de csak akkor, ha két szakma azonos szakmacsoportba tartozik.
A felnőttoktatás intézményünkben esti munkarendben történik, vagyis a tanórák heti 3 nap, délután 15 órától vannak megtartva. Nagy előnye ennek a képzésnek, hogy államilag támogatott, tehát ingyenes, az oktatásért nem kell fizetni. Munka mellett is végezhető és a munkáltatóval tanulószerződés is köthető. A képzési idő alatt diákigazolványt biztosítunk tanulóinknak.

A felnőttoktatás célja, hogy felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjét előkészítse. 

 

§  A felnőttoktatás segítséget nyújt szakképesítés állami szakképzési rendszerben történő megszerzésére, szakterületek bővítésre, szakmai ismeretek tágításra.  

§  Megkönnyíti a visszatérést a munkaerő piacra, a piacképes szakmai tudás elsajátítását és a szakmaváltást. 

§  A felnőttoktatásban megszerzett képesítés növeli a munkavállaló piaci versenyképességét.   

 

A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás keretében biztosítja két szakma INGYENES megszerezhetőségét.

 

Ingyenes (államilag támogatott) szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni a 2016/17. tanévtől: 

 

§  Esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második szakképesítésnek, a felnőttképzésben megszerzett szakma sem, valamint a felsőfokú szakképzettség sem) és elmúlt 18 éves. 

§  Az esti munkarend azt jelenti, hogy heti három alkalommal, 15 órától 19 óra 30-ig vannak tanítási órák. Gyakorlat orientált a képzés. Diákigazolvány jár. Munka mellett is végezhető, tanulószerződés is köthető.

 

BEIRATKOZÁS 

 

Be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt. 

 

A jelentkezés feltétele: érettségi vizsga

 

INGYENES MÁSODIK SZAKKÉPESÍTÉS FELTÉTELE:

 

Aki még nem szerzett a magyarországi iskolai rendszerben szakképesítést, vagy csak egy szakképesítést szerzett, erről nyilatkoznia kell a beiratkozási lapon. 

 

Nem számít szakképesítésnek: gimnáziumi, szakközépiskolai érettségi (nem jogosít munkakör betöltésre); diploma (ez szakképzettség); szakiskolában 10. évfolyam megszerzése.   

 

Felnőttképzésben szerzett szakma nem számít, hiszen ez iskolarendszeren kívül szerzett képesítés. Pl.: tanfolyam, munkaügyi központ általfizetett, projekt keretében támogatott vagy munkáltató által fizettet képzések.  (Ha nem volt diákigazolványa akkor biztosan iskolarendszeren kívül tanult.)

 

JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

 

§  Diákigazolvány (az intézményben igényelhető) . Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti, levelező, vagy más sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a diákigazolvány típusa csak ennek megfelelő lehet.

§  Ingyenes kollégiumi ellátás abban az esetben kaphat, ha még nem töltötte be a 19. életévét

§  Árvaellátásra nem jogosult a tanuló

§  Családi pótlék (iskoláztatási támogatás): A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján, saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

 

 a) akinek mindkét szülője elhunyt,

 

 b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,

 

 c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

 

 d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg, 

 

 e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban, annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik - életévét betölti.

 

 

Felnőttoktatási tájékoztató