Nyitvatartási idő

H - P: 6:00 - 20:00

Ügyfélfogadási idő

H - P: 8:00 - 15:00 

INGYENES nyelvi képzések

SZENT LÁSZLÓ ALMA MATER ALAPÍTVÁNY

adószáma, amire az SZJA 1 %-a utalható:

18516108-1-05

Bsz: 11734107-20122188


 Nagy Lajos Alapítvány

Adószám: 18430512-1-05

 

Fogadóóra időpontok

1627130
Ma
Tegnap
Ezen a héten
Múlt héten
Ebben a hónapban
Múlt hónapban
Összesen
887
1088
1975
1614540
44305
50955
1627130

Közösségi szolgálatról röviden

Közösségi szolgálatról

 

Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január 01. után kezdik meg érettségi vizsgájukat, rendelkezniük kell az ötven óra közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolással, mely az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele Az 50 órát lehet több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, hogy többféle dolgot lehet kipróbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt keretében, vagy több egy év alatt lefutó program keretében valósuljon meg a szolgálat.

 

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei

 

a)      egészségügyi;

 

b)      szociális és jótékonysági;

 

c)       oktatási;

 

d)      kulturális és közösségi;

 

e)      környezet- és természetvédelemi;

 

f)       polgári és katasztrófavédelmi;

 

g)      közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

 

A közösségi szolgálat dokumentálása

 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzítteti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

 

A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

 

A tanuló a Jelentkezési lapot a megjelölt időpontig kitöltve átadja az osztályfőnökének. A Jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát.

 

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásával az iskola és a felek Együttműködési megállapodást kötnek, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 

A tanuló a teljesített órákat rögzítteti a szolgálati helyen az erre illetékes személlyel a Közösségi szolgálati naplóban.

 

Az osztályfőnök rendszeres időközökben, az osztálynaplóban és a törzslapon rögzíti a közösségi szolgálat teljesítését.

 

Az iskola igazgatója a közösségi szolgálat befejeztével, annak mindösszesen 50 órányi teljesítéséről, Igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

 

A közösségi szolgálat helyszíne

 

A diákok közösségi szolgálati tevékenységet nem csupán az iskola honlapján felsorolt intézmények által felkínáltak közül választhatnak.

Iskolánk szorgalmazza, hogy tanulóink saját maguk is keressék a további a lehetőségeket. Amennyiben a tanuló megtalálta a számára megfelelő tevékenységet, következő lépésként letölti a honlapunkon található Együttműködési megállapodást két példányban, az adott intézménnyel kitöltetve, az arra illetékes személlyel aláíratva, behozza azokat az iskolába és átadja osztályfőnökének. Majd a mindkét fél által aláírt példányok egyikét visszajuttatja a fogadó intézménynek, a másik az iskolában marad.

Közösségi szolgálati tevékenység

  • tanítási napokon, délutánonként min.1  max. 3 óra
  • tanítási napon kívül min. 1  max. 5 óra végezhető

A közösségi szolgálatot magántanulóknak is teljesíteni kell.

 

A NYEK ( nyelvi előkészítős) diákok már 9.NY-ben is megkezdhetik tevékenységüket.