Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról

 

Tájékoztatás jogorvoslati kérelem benyújtásáról

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a középfokú felvételi eljárás keretében, az intézmény döntése ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) a közléstől, ennek hiányában

a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat, a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény 37.§. (1). bekezdése alapján.

 

A jogorvoslati kérelem benyújtható postai úton, online elektronikus formában, illetve kivételes esetben személyes ügyintézés keretében is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánkban a dolgozók és az Önök egészségének védelme érdekében jelenleg szünetel a személyes ügyintézés, ezért kérjük, hogy a járványügyi előírások szigorú betartása érdekében a személyesen történő benyújtástól - lehetőség szerint – eltekinteni szíveskedjenek!

 

A jogorvoslati kérelem benyújtás határideje:

•             elektronikus úton 2020. május 15. (személyes ügyintézés esetén is)

•             postai úton 2020. május 19. (kézbesítés határnapja)

 

Az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához címezve (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.) az intézmény vezetőjéhez kell eljuttatni

(Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma

3400 Mezőkövesd, Mátyás király utca 146.

szlgimi@t-online.hu).

 

A jogorvoslati kérelmet kizárólag az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, mely kérelemhez csatolni szükséges az iskola felvételt elutasító döntését.

 

Nyomtatvány a jogorvoslati kérelemhez (letöltés link)