Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 49 500 033

Jogorvoslati kérelem 2021

Jogorvoslati kérelem 2021

 

Középfokú felvételi eljárás – jogorvoslat

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a középfokú felvételi eljárás keretében, az intézmény döntése ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37.§ (1). bekezdése alapján. ​

A jogorvoslati kérelem benyújtás határideje: ​

 

•             elektronikus úton 2021. május 17. (személyes ügyintézés esetén is) ​

•             postai úton 2021. május 19. (kézbesítés határnapja) ​

  ​

Felhívjuk a figyelmét, hogy az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához címezve (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.), de annak az intézménynek a vezetőjéhez kell benyújtani, amely  a tanuló felvételi kérelmével kapcsolatos elsőfokú döntést hozta. ​

 

A Jogorvoslat kérelem jelzett határidőn belül elektronikusan benyújtható a titkarsag_mezokovesd@ miskolci-szc.hu címre.

 

Egységes letölthető dokumentum minta: ,,Jogorvoslati kérelem"[letöltés lehetősége]